Báo giá cầu trục 5 tấn dầm đơn, dầm đôi

99.000.000

Thiết bị: Sungdo – Hàn Quốc Thời gian hoàn thành: 5 – 15 ngày
Chế tạo kết cấu: Biggercranes Bảo hành: 24 tháng

còn 1000 hàng