Cầu trục 1 tấn, khẩu độ 10 mét, chạy dài 30 mét

157.000.000

Tải trọng nâng: 1 Tấn Khẩu độ: 10 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 30 mét

còn 1000 hàng