Cầu trục 1 tấn, khẩu độ 13 mét, chạy dài 40 mét

182.000.000

Tải trọng nâng: 1 Tấn Khẩu độ: 13 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 40 mét

còn 999 hàng