Cầu trục 1 tấn, khẩu độ 14 mét, chạy dài 60 mét

203.000.000

Tải trọng nâng: 1 Tấn Khẩu độ: 14 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 60 mét

còn 1000 hàng