Cầu trục 1 tấn khẩu độ 8 mét chạy dài 20 mét

101.000.000

Tải trọng nâng: 1 Tấn Khẩu độ: 8 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 20 mét

còn 1000 hàng