Cầu trục 1 tấn, khẩu độ 9 mét, chạy dài 50 mét

174.000.000

Tải trọng nâng: 1 Tấn Khẩu độ: 9 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 50 mét

còn 1000 hàng