Cầu trục 1 tấn

99.000.000

Tải trọng nâng: 1 Tấn Khẩu độ: 4 mét >>> 20 mét
Chiều cao nâng: 6 mét >>> 24 mét Chạy dài: Không giới hạn