Cầu trục 2 tấn, khẩu độ 10 mét, chạy dài 50 mét

184.000.000237.000.000

Tải trọng nâng: 2 Tấn Khẩu độ: 10 mét
Chiều cao nâng: 6 >>>12 mét Chạy dài: 50 mét