Cầu trục 2 tấn, khẩu độ 14 mét, chạy dài 45 mét

214.000.000288.000.000

Tải trọng nâng: 2 Tấn Khẩu độ: 14 mét
Chiều cao nâng: 6 >>>12 mét Chạy dài: 45 mét