Cầu trục 2 tấn, khẩu độ 16 mét, chạy dài 60 mét

238.000.000319.000.000

Tải trọng nâng: 2 Tấn Khẩu độ: 16 mét
Chiều cao nâng: 6 >>>12 mét Chạy dài: 60 mét