Cầu trục 2 tấn, khẩu độ 20 mét, chạy dài 30 mét

242.000.000352.000.000

Tải trọng nâng: 2 Tấn Khẩu độ: 20 mét
Chiều cao nâng: 6 >>>12 mét Chạy dài: 30 mét