Cầu trục 2 tấn, khẩu độ 6 mét, chạy dài 30 mét

158.000.000190.000.000

Tải trọng nâng: 2 Tấn Khẩu độ: 6 mét
Chiều cao nâng: 6 >>>12 mét Chạy dài: 30 mét