Cầu trục 3 tấn, khẩu độ 10 mét, chạy dài 30 mét

176.000.000222.000.000

Tải trọng nâng: 3 Tấn Khẩu độ: 10 mét
Chiều cao nâng: 6 >>>12 mét Chạy dài: 30 mét