Cầu trục 3 tấn, khẩu độ 12 mét, chạy dài 40 mét

198.000.000266.000.000

Tải trọng nâng: 3 Tấn Khẩu độ: 12 mét
Chiều cao nâng: 6 >>>12 mét Chạy dài: 40 mét