Cầu trục 3 tấn, khẩu độ 14 mét, chạy dài 45 mét

214.000.000290.000.000

Tải trọng nâng: 3 Tấn Khẩu độ: 14 mét
Chiều cao nâng: 6 >>>12 mét Chạy dài: 45 mét