Cầu trục 3 tấn, khẩu độ 20 mét, chạy dài 55 mét

270.000.000378.000.000

Tải trọng nâng: 3 Tấn Khẩu độ: 20 mét
Chiều cao nâng: 6 >>>12 mét Chạy dài: 55 mét