Cầu trục 5 tấn khẩu độ 12 mét chạy dài 50 mét

Liên hệ

Tải trọng nâng: 5 Tấn Khẩu độ: 12 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 50 mét