Cầu trục 5 tấn khẩu độ 14 mét chạy dài 70 mét

Liên hệ

Tải trọng nâng: 5 Tấn Khẩu độ: 14 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 70 mét
Danh mục: