Cầu trục 5 tấn khẩu độ 6 mét chạy dài 40 mét

Liên hệ

Tải trọng nâng: 5 Tấn Khẩu độ: 6 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 40 mét
Danh mục: