Cầu trục 5 tấn, khẩu độ 7 mét, chạy dài 30 mét

Liên hệ

Tải trọng nâng: 5 Tấn Khẩu độ: 7 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 30 mét
Danh mục: