Cầu trục cũ, cổng trục cũ

95

Kiểu: Cầu trục – cổng trục cũ Thiết bị: Hàn quốc, Nhật bản, Châu âu
Loại: Dầm đơn – dầm đôi – gầu ngoạm – treo… Bảo hành: 12 tháng

còn 999 hàng