1, Cầu trục dầm đôi là gì ?
2, Cấu tạo như thế nào ?
3, Thông số kỹ thuật cầu trục dầm đôi ?
4, Kích thước nhà xưởng như thế nào thì nên lắp cầu trục dầm đôi ?
5, Ưu, nhược điểm của cầu trục dầm đôi ?
6, Lắp đặt cầu trục dầm đôi ở đâu uy tín – chất lượng – giá rẻ ?

 • Đó thường là những câu hỏi phổ biến của các nhà thầu xây dựng và các chủ đầu tư đang có nhu cầu lắp đặt hệ thống cầu trục dầm đôi cho nhà xưởng, nhà máy của mình.
 • Bài viết dưới chúng tôi sẽ gửi đến quý vị quy trình chế tạo, tổ hợp cầu trục dầm đôi như thế nào nhé:

TỔ HỢP DẦM CHÍNH

TỔ HỢP TẤM ĐỈNH

 • Lấy dấu trên mặt sàn công tác
 • Sắp xếp các tấm thép.
 • Các tấm thành , tấm đỉnh và tấm đáy phải được đặt lần lượt so le với nhau ít nhất 300 mm.

Sắp xếp các tấm thép

 • Khoảng cách giữa các tấm thép là 3 ÷ 5 mm ( lấy gần đúng bằng đường kính một que hàn)

Chú ý: Tổng chiều dài của các tấm ghép phải lớn hơn kích thước yêu cầu của tấm đỉnh trong bản vẽ. Khoảng dư nhỏ nhất là 100mm

Hàn nối các tấm thép

 • Hàn nối các tấm với nhau
 • Lật các tấm để hàn mặt sau.
 • Kiểm tra độ thẳng và độ vồng của tấm.
 • Nắn thẳng các tấm( bằng cánh gia nhiệt) nếu độ thẳng và độ vồng không đạt yêu cầu.
 • Điều chỉnh độ phẳng của tấm đỉnh bằng nhiệt và lực.

TỔ HỢP TẤM THÀNH

 • Lấy dấu trên mặt sàn công tác
 • Sắp xếp các tấm thép
 • Khoảng cách giữa các tấm thép là 3 ÷ 5 mm ( lấy gần đúng băng đường kính một que hàn)

Ghép tấm thành

Chú ý: Tổng chiều dài của các tấm ghép phải lớn hơn kích thước yêu cầu của tấm thành trong bản vẽ. Khoảng dư nhỏ nhất là 200 mm

 • Hàn nối các tấm
 • Làm phẳng tấm thành
 • Điều chỉnh độ thẳng của tấm thành bằng gia nhiệt
 • Lấy dấu trên tấm thành
 • Lấy đoạn thẳng có chiều dài bằng chiều dài của tấm thành AB = mm
 • Tại A và B kẻ hai đường Ax và By vuông góc với AB. Trên các đường Ax và By lấy: AH1 = BH2 = mm
 • Tại điểm tâm (điểm O) của AB , lấy ra hai bên các đoạn thẳng
 • OM = ON = 1,5 m
 • Nối MH1  và NH2

Hàn nối các tấm

 • Cắt tấm thành theo đường lấy dấu

TỔ HỢP CÁC THANH THÉP TĂNG CỨNG VỚI TẤM THÀNH

 • Lấy dấu vị trí các thanh tăng cứng trên tấm thành
 • Hàn đính lần lượt các thanh tăng cứng vào tấm thành
 • Khoảng cách giữa các đoạn đường hàn cùng phía là L = 300, 400 mm
 • Khoảng cách giữa các đường hàn so le là 150 ÷ 200 mm
  • Hàn so le lần lượt với chiều dài mối hàn l = 30 ÷ 50 mm với khoảng cách như trên.
  • Là phẳng tấm thành

Là phẳng tấm thành

TỔ HỢP TẤM VÁCH VỚI TẤM ĐỈNH

 • Lấy dấu các khoảng cách của các tấm vách

lấy dấu tấm vách

 • Đặt các tấm vách

đặt các tấm vách

 • Hàn hai thép góc định vị vào vị trí
  • Chiều dài các đoạn mối hàn là 50 ÷ 70mm, khoảng cách giữa các đoạn hàn là 300 ÷ 400 mm. (chỉ hàn phía trong của thép định vị)
  • Sau khi hàn hết chiều dai của thanh thép, tiến hành hàn tại các điểm giữa của các đoạn hàn)

Hàn thanh thép

TỔ HỢP TẤM THÀNH VỚI TẤM ĐỈNH

 • Lấy điểm giữa tấm đỉnh
 • Lấy điểm giữa các tấm thành
 • Hàn hai tai treo trên tấm thành, khoảng cách giữa hai tai treo là 1/2 tổng chiều dài tấm thành
 • Nâng tấm thành đặt vào vị trí với tấm đỉnh sao cho điểm giữa của tấm đỉnh trùng với điểm giữa của tấm thành.
 • Dùng Tăng đơ kéo tấm thành sát vào phía trong dầm chính (một đầu Tăng đơ móc vào thanh thép tăng cứng của tấm thành, đầu còn lại móc vào tấm đỉnh)
 • Hàn đính tại vị trí điểm giữa.
 • Dùng tăng đơ, các tấm thép nhỏ và nêm ép chặt tấm thành với tấm đỉnh, khoảng cách giữa các điểm hàn định vị là 1,5÷ 2 m
 • Dùng móc neo hàn định vị tấm  thành với tấm vách.

Móc neo

 • Đặt tấm thành thứ hai vào tấm đỉnh.
 • Hàn đính tại điểm giữa.
 • Dùng gông giữ hai tấm thành với nhau
 • Tiến hành kẹp chặt tấm thành và hàn móc neo như với tấm thành thứ nhất

Kẹp, gông dầm

 • Đưa bộ gông vào
 • Tiến hành hàn điểm hai bên tấm thành
 • Dùng Tăng đơ ép chặt tấm đỉnh với tấm thành, đồng thời dùng kích thuỷ lực đẩy tấm đỉnh lên phía trên
 • Dùng nêm ép chặt tấm thành với tấm vách
 • Hàn định vị (hàn điểm)
 • Sau khi hàn định vị, đưa toàn bộ bộ định vị đến vị trí tiếp theo (khoảng cách giữa hai vị trí là 1 ÷ 1,2 m). Các bước định vị tương tự như trên
 • Trong khoảng vừa định vị, hàn điểm tại vị trí gần gông nhất và các điểm định vị khác (khoảng cách giữa hai điểm hàn là 300 ÷ 400 mm)
 • Hàn định vị tấm thành với các tấm vách

Hàn đính

 • Lật ngang dầm chính. Hàn hoàn thiện các mối hàn của tấm thành với tấm vách
 • Cắt các móc neo
 • Hàn hai thanh thép ở mỗi đầu phía trên của tấm vách đầu dầm
  • Đặt một sợi dây thép nhỏ lên phía trên các tấm vách và hai thanh thép đầu dầm
  • Đặt tấm đáy (đã hàn hai thanh thép định vị) vào tổ hợp.
 • Dùng Tăng đơ và tai móc kéo chặt tấm đáy với tấm đỉnh
 • Hàn đính tấm đáy với tấm thành
 • Khoảng cách giữa các điểm gá là 1,5 ÷ 2 m. Sau đó hàn đính các điểm giữa hai điểm gá. (khoảng cách giữa hai điểm hàn là 300 ÷ 400 mm)

Hàn đính các điểm

 • Đặt bản thép còn lại của tấm đáy vào vị trí
 • Dùng Tăng đơ và bộ tai móc kẹp chặt bản thép với tấm thành
 • Hàn đính
 • Đặt bản còn lại lên và tiến hành các bước tương tự như  tấm thứ nhất

Han lai

 • Lật dầm (đặt tấm đáy xuống phía dưới)
 • Hàn toàn bộ chiều dài đường hàn góc giữa tấm đáy và các tấm thành
 • Lật ngược dầm, hàn toàn bộ chiều dài đường hàn góc giữa tấm đỉnh và tấm thành.

Lật dầm

 • Kiểm tra lại các kích thước
 • Cắt các đoạn dư trên tấm thành, tấm đáy.

Chú ý: Không cắt đoạn dư trên tấm đỉnh

TỔ HỢP HAI DẦM CẦU TRỤC

 • Lấy dấu điểm giữa hai dầm chính, khoảng cách điểm giữa hai dầm chính đúng như trong bản vẽ

lấy dấu tấm điểm giữa dầm

 • Lấy từ điểm giữa ra mỗi bên dầm là 9 m rồi đánh dấu tại hai điểm đó là điểm A ,điểm B. Thao tác như vậy đối với dầm chính thứ hai ta có điểm C, điểm D
 • Kiểm tra độ vênh giữa hai dầm chính: AD=BC nếu không thoả mãn thì phải điều chỉnh lại.
 • Dùng hai thanh thép máng C để gia cường chéo nhau giữa hai dầm bằng cách hàn điểm giữa thép máng với 2 dầm chính

Gia cường dầm chính

 • Sau khi kiểm tra độ vênh ta kiểm tra độ phẳng của tấm đỉnh trên hai dầm bằng thước cân bằng.
 • Kiểm tra độ cân bằng của dầm chính bằng ống nước cân bằng.
Kiểm tra cân bằng với ống nước cân bằng tại vị trí A của các dầm
Kiểm tra cân bằng với ống nước cân bằng tại vị trí A của các dầm
 • Hàn ray
 • Gia cường hai dầm

Hàn ray lên mặt dầm

TỔ HỢP CẦU TRỤC

 • Lấy dấu điểm giữa của dầm đầu
 • Từ điểm giữa đo ra mỗi bên khoảng cách bằng nửa khoảng cách giữa trọng tâm hai dầm chính
 • Lấy dấu và khoan lỗ dầm đầu tại điểm đánh dấu để bắt bu lông
 • Đánh dấu điểm giữa hai bản bịt đầu và khoan lỗ
 • Hàn đính hai tấm bịt vào nhau và vào dầm đầu theo đúng điểm tâm đánh dấu
 • Hàn đính hai tấm bịt đầu (đã khoan lỗ) vào dầm đầu
 • Khoan lỗ bắt bu lông qua hai bản bịt đầu và dầm đầu
 • Nâng dầm đầu đã được hàn bản mã vào đặt vào vị liên kết, chú ý phía động cơ phải quay vào trong trọng tâm của cầu trục.

Tổ hợp dầm cầu trục

 • Kiểm tra để điều chỉnh sự cân bằng của hai bánh xe ( Lấy cân bằng giữa hai mép trong bánh xe)
 • Hàn đính vào dầm chính
 • Kiểm tra khẩu độ bằng cách đo khoảng cách hai bánh xe cùng một phía nếu lệch phải điều chỉnh cho bằng ( dung sai = 0)

HỈNH ẢNH THỰC TẾ CẦU TRỤC DẦM ĐÔI CRANESVN LẮP ĐẶT

Cầu trục dầm đôi 5 tấn
Cầu trục dầm đôi 5 tấn
cầu trục dầm đôi 5 tấn
Cầu trục dầm đôi hàn quốc 5 tấn
cầu trục dầm đôi 7,5 tấn
Lắp đặt cầu trục dầm đôi UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ RẺ
cầu trục dầm đôi 3 tấn
Cầu trục dầm đôi 3 tấn sử dụng palang trần thấp
Vận chuyển cầu trục 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn
Vận chuyển cầu trục dầm đôi 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn lắp đặt tại Quảng Ninh

Lắp đặt cầu trục, cổng trục ở đâu uy tín – chất lượng – giá rẻ ?

Cầu trục giá ở đâu rẻ nhất thì giá tại cranesvn rẻ hơn, Vì sao:

Uy Tín:

Với hơn 1000 khách hàng trong nước như: Các doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam, doanh nghiệp tư nhân và ngoài nước như Lào, Campuchia, Myanma, đã hài lòng, và hợp tác cùng chúng tôi.

Tư vấn, báo giá nhiệt tình, chu đáo

hình ảnh sản phẩm được báo giá bằng 3D, mang tính trực quan cao để khách hàng dễ hình dung sản phẩm

Chất Lượng:

Trang thiết bị máy móc hiện đại: Máy gá dầm, máy cắt CNC, máy hàn laze, máy hàn bán tự động nên Chất lượng đạt mọi tiêu chuẩn nâng hạ Việt Nam( có thể đạt chuẩn G7)

Kinh Nghiệm:

12 năm kinh nghiệm trong nghề, cùng với đội ngũ kỹ thuật viên trình độ cao, chúng tôi bảo đảm 100% mọi bài toán về thiết bị nâng hạ sẽ được giải với đáp án hài lòng nhất cho quý vị.

Chữ Tâm:

Trao Trọn Chữ TÍN

Thời gian giao hàng:

Từ 5 đến 15 ngày với các thiết bị tiêu chuẩn, các loại tải trọng lớn thời gian chế tạo sẽ tùy vào thực tế sản xuất của nhà máy và được 2 bên thống nhất.

Dịch vụ sau bán hàng:

Chuyên nghiệp, Bảo hành, bảo trì, luôn có mặt trong vòng 8 tiếng

Không những thế chúng tôi đã và đang là đơn vị duy nhất tại Việt Nam mà quý khách có thể?

* Liên lạc, tư vấn, báo giá: 24/24

* Theo dõi tiến độ sản xuất qua camera liên tục 24/24

* Kiểm tra thiết bị mọi lúc từ khâu chọn thép, chọn sơn, chọn tủ điện, chọn que hàn, đến khâu sơn thành phẩm, dán logo, bảo quản để giám sát, bảo đảm hoàn hảo tới từng con bulong, ốc vít và mối hàn nhỏ nhất.

Quý khách tham khảo thêm các loại cầu trục 20 tấn đến 200 tấn trên website liên kết của chúng tôi: https://bigger.com.vn/cau-truc

 

5/5 - (1 bình chọn)