1, Cầu trục dầm đơn là gì ?
2, Cấu tạo như thế nào ?
3, Thông số kỹ thuật cầu trục dầm đơn ?
4, Kích thước nhà xưởng như thế nào thì nên lắp cầu trục dầm đơn ?
5, Ưu, nhược điểm của cầu trục dầm đơn ?
6, Lắp đặt cầu trục dầm đơn ở đâu uy tín – chất lượng – giá rẻ ?

 • Đó thường là những câu hỏi phổ biến của các nhà thầu xây dựng và các chủ đầu tư đang có nhu cầu lắp đặt hệ thống cầu trục dầm đơn cho nhà xưởng, nhà máy của mình.
 • Bài viết dưới đây, công ty cầu trục Biggercranes sẽ gửi đến quý vị quy trình thiết kế, chế tạo, tổ hợp cầu trục dầm đơn như sau:

TỔ HỢP DẦM CHÍNH CẦU TRỤC DẦM ĐƠN

TỔ HỢP TẤM ĐỈNH

 • Lấy dấu trên mặt sàn công tác
 • Sắp xếp các tấm thép.

Sắp xếp các tấm thép

Chú ý: Tổng chiều dài của các tấm ghép phải lớn hơn kích thước yêu cầu AB của tấm đỉnh trong bản vẽ. Khoảng dư nhỏ nhất là 100mm

 • Hàn nối các tấm với nhau

Hàn nối các tấm

 • Khoảng cách giữa các tấm thép là 3 ¸ 5 mm ( lấy gần đúng bằng đường kính một que hàn)
 • Lật các tấm để hàn mặt sau.
 • Kiểm tra độ thẳng và độ vồng của tấm.
 • Nắn thẳng các tấm( bằng cánh gia nhiệt) nếu độ thẳng và độ vồng không đạt yêu cầu.
 • Điều chỉnh độ phẳng của tấm đỉnh bằng nhiệt và lực.

TỔ HỢP TẤM THÀNH

 • Lấy dấu trên mặt sàn công tác
 • Sắp xếp các tấm thép

sắp xếp các tấm thép 1

 • Khoảng cách giữa các tấm thép là 3 ¸ 5 mm ( lấy gần đúng băng đường kính một que hàn)

 

Chú ý: Tổng chiều dài của các tấm ghép phải lớn hơn kích thước yêu cầu của tấm thành trong bản vẽ. Khoảng dư nhỏ nhất là 200 mm

 • Hàn nối các tấm
 • Làm phẳng tấm thành
 • Điều chỉnh độ thẳng của tấm thành bằng gia nhiệt
 • Lấy dấu trên tấm thành
 • Lấy đoạn thẳng có chiều dài bằng chiều dài của tấm thành AB =    mm
 • Tại A và B kẻ hai đường Ax và By vuông góc với AB, giao với mép bản thép tại A1 và B1
 • Tại điểm tâm (điểm O) của AB , lấy ra hai bên các đoạn thẳng
 • OM = ON = 1,5 m
 • Tại M và N kẻ hai đường MM1 và NN1 vuông góc với MN
 • Trên MM1 và NN1 lấy MM2 = NN2 = h-f=         mm
 • Nối A1M2  và B1N2
  • Cắt tấm thành theo đường lấy dấu

cắt tấm theo đường lấy dấu

Chú ý: Các đoạn A1M2, B1N2 và 2 đoạn đối xứng của nó qua AB được cắt trước (cắt liên tục). Sau đó cắt đoạnâBB( cắt gián đoạn, cắt mỗi đoạn 1,8m đến để lại một đoạn 5 mm

chu y

 • Các tấm thành , tấm đỉnh và tấm đáy phải được đặt lần lượt so le với nhau ít nhất 300 mm. Ví dụ: Loại cầu trục có khẩu độ 20 m

Sắp xếp các tấm thép

TỔ HỢP CÁC THANH THÉP TĂNG CỨNG VỚI TẤM THÀNH

 1. Lấy dấu vị trí các thanh tăng cứng trên tấm thành
 2. Hàn đính lần lượt các thanh tăng cứng vào tấm thành
 • Khoảng cách giữa các đoạn đường hàn cùng phía là L = 300 ¸ 400 mm
 • Khoảng cách giữa các đường hàn so le là 150 ¸ 200 mm
 • Hàn so le lần lượt với chiều dài mối hàn l = 30¸50 mm với khoảng cách như trên
 • Là phẳng tấm thành

Là phẳng tấm thành

TỔ HỢP TẤM VÁCH VỚI TẤM ĐỈNH

 • Lấy dấu các khoảng cách của các tấm vách

lấy dấu tấm vách

 • Đặt các tấm vách

đặt các tấm vách

 • Hàn hai thép góc định vị vào vị trí
  • Chiều dài các đoạn mối hàn là 50 ¸ 70mm, khoảng cách giữa các đoạn hàn là 300 ¸ 400 mm. (chỉ hàn phía trong của thép định vị)
  • Sau khi hàn hết chiều dai của thanh thép, tiến hành hàn tại các điểm giữa của các đoạn hàn)

Hàn thanh thép

 • Lấy điểm giữa tấm đỉnh
 • Lấy điểm giữa các tấm thành
 • Hàn hai tai treo trên tấm thành, khoảng cách giữa hai tai treo là 1/2 tổng chiều dài tấm thành
 • Nâng tấm thành đặt vào vị trí với tấm đỉnh sao cho điểm giữa của tấm đỉnh trùng với điểm giữa của tấm thành.
 • Dùng Tăng đơ kéo tấm thành sát vào phía trong dầm chính (một đầu Tăng đơ móc vào thanh thép tăng cứng của tấm thành, đầu còn lại móc vào tấm đỉnh)
 • Hàn đính tại vị trí điểm giữa.
 • Dùng tăng đơ, các tấm thép nhỏ và nêm ép chặt tấm thành với tấm đỉnh, khoảng cách giữa các điểm hàn định vị là  1,5 ÷ 2 m
 • Dùmg móc neo hàn định vị tấm thành với tấm vách

Móc neo

 • Đặt tấm thành thứ hai vào tấm đỉnh.
 • Hàn đính tại điểm giữa.
 • Dùng gông giữ hai tấm thành với nhau
 • Tiến hành kẹp chặt tấm thành và hàn móc neo như với tấm thành thứ nhất

Kẹp, gông dầm

 • Đưa bộ gông vào
 • Tiến hành hàn điểm hai bên tấm thành
 • Dùng Tăng đơ ép chặt tấm đỉnh với tấm thành, đồng thời dùng kích thuỷ lực đẩy tấm đỉnh lên phía trên
 • Dùng nêm ép chặt tấm thành với tấm vách
 • Hàn định vị (hàn điểm)
 • Sau khi hàn định vị, đưa toàn bộ bộ định vị đến vị trí tiếp theo (khoảng cách giữa hai vị trí là 1 ÷ 1,2 m). Các bước định vị tương tự như trên
 • Trong khoảng vừa định vị, hàn điểm tại vị trí gần gông nhất và các điểm định vị khác (khoảng cách giữa hai điểm hàn là 300 ÷ 400 mm)
 • Hàn định vị tấm thành với các tấm vách

Hàn đính

 • Lật ngang dầm chính. Hàn hoàn thiện các mối hàn của tấm thành với tấm vách
 • Cắt các móc neo
 • Hàn hai thanh thép ở mỗi đầu phía trên của tấm vách đầu dầm
  • Đặt một sợi dây thép nhỏ lên phía trên các tấm vách và hai thanh thép đầu dầm
  • Đặt tấm đáy (đã hàn hai thanh thép định vị) vào tổ hợp.
 • Dùng Tăng đơ và tai móc kéo chặt tấm đáy với tấm đỉnh
 • Hàn đính tấm đáy với tấm thành
 • Khoảng cách giữa các điểm gá là 1,5 ÷ 2 m. Sau đó hàn đính các điểm giữa hai điểm gá. (khoảng cách giữa hai điểm hàn là 300 ÷ 400 mm)

Hàn đính các điểm

 • Dùng Tăng đơ và bộ tai móc kẹp chặt bản thép với tấm thành
 • Hàn đính
 • Lật dầm (đặt tấm đáy xuống phía dưới)
 • Hàn toàn bộ chiều dài đường hàn góc giữa tấm đáy và các tấm thành
  • Lật ngược dầm, hàn toàn bộ chiều dài đường hàn góc giữa tấm đỉnh và tấm thành.
  • Kiểm tra lại các kích thước
  • Cắt các đoạn dư trên tấm thành, tấm đáy, tấm đỉnh

TỔ HỢP DẦM BIÊN VÀO CẦU TRỤC

GÁ ĐẶT DẦM CHÍNH

 • Đặt dầm chính lên ghế công tác, khoảng cách giữa hai ghế công tác đặt gần nhau nhất.( Khoảng 1/3 chiều dài dầm chính)
 • Kiểm  tra độ phẳng của dầm  chính.

Lật dầm

LẤY  DẤU TRÊN DẦM BIÊN

lay dau dam bien

 • Theo bề rộng dầm biên, tại hai đầu lấy dấu khoảng cách
 • Nối hai điểm vừa đánh dấu. Lấy dấu tâm dầm biên theo chiều dài(điểm T)
 • Lấy các dấu trên dầm biên
 • Tại điểm T, lấy theo chiều dài dầm biên mỗi đoạn
 • Lấy dấu chiều quay vào của dầm biên khi tổ hợp ( Phía ……mm)
 • Lấy dấu lỗ công tác và các điểm bắt bu lông
 • Khoan lỗ thao tác và các lỗ bu lông

TỔ HỢP CẦU TRỤC

 • Hàn gá hai tấm  bích lên dầm biên theo vị trí đã đánh dấu.
 • Đưa dầm biên thứ nhất vào vị trí tổ hợp với dầm chính

Đưa dầm biên vào tổ hợp

KIỂM TRA VÀ ĐIỀU CHỈNH

Kiem tra

 • Kiểm tra độ phẳng của dầm biên
 • Kiểm tra độ đồng phẳng của hai bánh xe di chuyển cầu trục.
 • Dung dai ± 0,5mm
 • Hàn gá dầm biên vào dầm chính.
 • Kiểm tra độ vuông góc của dầm biên với dầm chính
 • Hàn hai thanh thép định vị dầm biên với dầm chính
 • Kiểm tra độ phẳng của dầm  biên lại lần nữa
 • Lắp dầm biên thứ hai vào dầm chính
 • Tiến hành tương tự như với dầm biên thứ nhất
 • Đo và căn chỉnh khẩu độ  bánh xe , dung sai là L1 =L2 =L± 3mm. Nhưng bắt buộc độ dài của chúng phải bằng nhau.
 • Đo và căn chỉnh khoảng cách giữa các đường chéo, dung sai cho phép là       L3=L4, dung sai ±  2mm. Nhưng bắt buộc độ dài của chúng phải bằng nhau.

HÌNH ẢNH CẦU TRỤC DẦM ĐƠN ĐƯỢC CRANESVN LẮP ĐẶT TẠI CÁC NHÀ MÁY, NHÀ XƯỞNG, KCN TRÊN CẢ NƯỚC

Cầu trục dầm đơn 2 tấn
Cầu trục dầm đơn 2 tấn
Cầu trục dầm đơn 3 tấn
Cầu trục dầm đơn 3 tấn
Lắp đặt cầu trục dầm đơn 5 tấn
Lắp đặt cầu trục dầm đơn 5 tấn
cầu trục dầm đơn 5 tấn
Cầu trục dầm đơn 5 tấn

Lắp đặt cầu trục, cổng trục ở đâu uy tín – chất lượng – giá rẻ ?

Giá ở đâu rẻ nhất thì giá tại cranesvn rẻ hơn, Vì sao:

Uy Tín:

Với hơn 1000 khách hàng trong nước như: Các doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam, doanh nghiệp tư nhân và ngoài nước như Lào, Campuchia, Myanma, đã hài lòng, và hợp tác cùng chúng tôi.

Tư vấn, báo giá nhiệt tình, chu đáo, hình ảnh sản phẩm được báo giá bằng 3D, mang tính trực quan cao để khách hàng dễ hình dung sản phẩm

Chất Lượng:

Trang thiết bị máy móc hiện đại: Máy gá dầm, máy cắt CNC, máy hàn laze, máy hàn bán tự động nên Chất lượng đạt mọi tiêu chuẩn nâng hạ Việt Nam( có thể đạt chuẩn G7)

Kinh Nghiệm:

12 năm kinh nghiệm trong nghề, cùng với đội ngũ kỹ thuật viên trình độ cao, chúng tôi bảo đảm 100% mọi bài toán về thiết bị nâng hạ sẽ được giải với đáp án hài lòng nhất cho quý vị.

Chữ Tâm: Trao Trọn Chữ TÍN

Thời gian giao hàng:

Từ 5 đến 15 ngày với các thiết bị tiêu chuẩn, các loại tải trọng lớn thời gian chế tạo sẽ tùy vào thực tế sản xuất của nhà máy và được 2 bên thống nhất.

Dịch vụ sau bán hàng:

Chuyên nghiệp, Bảo hành, bảo trì, luôn có mặt trong vòng 8 tiếng

Không những thế chúng tôi đã và đang là đơn vị duy nhất tại Việt Nam mà quý khách có thể?

* Liên lạc, tư vấn, báo giá: 24/24

* Theo dõi tiến độ sản xuất qua camera liên tục 24/24

* Kiểm tra thiết bị mọi lúc từ khâu chọn thép, chọn sơn, chọn tủ điện, chọn que hàn, đến khâu sơn thành phẩm, dán logo, bảo quản để giám sát, bảo đảm hoàn hảo tới từng con bulong, ốc vít và mối hàn nhỏ nhất.

Quý khách tham khảo thêm các loại cầu trục 20 tấn đến 200 tấn trên website liên kết của chúng tôi: https://bigger.com.vn/cau-truc

5/5 - (1 bình chọn)