Cầu trục tường

110.000.000

Cầu trục tường là loại cầu trục có thân gắn với cột hoặc 1 bên nhà xưởng, có thể đứng 1 chỗ quay 0 đến 270 độ hoặc di chuyển dọc theo nhà xưởng

còn 1000 hàng