Chế độ làm việc cầu trục và cách lựa chọn chế độ phù hợp

Cách lựa chọn chế độ làm việc cầu trục phù hợp

Cầu trục có rất nhiều chế độ làm việc, từ rất nhẹ 1 Bm đến rất nặng 4 m ( theo tiêu chuẩn FEM ). Nếu chọn chế độ làm việc của cầu trục nhẹ hơn so với yêu cầu thì tuổi thọ làm việc sẽ ngắn và hay hỏng hóc.

– Nếu chọn chế độ làm việc của cầu trục nặng hơn so với thực tế sử dụng thì suất đầu tư sẽ cao gây lãng phí.

Dưới đây là hướng dẫn cách chọn chế độ làm việc của cầu trục:

 

che-do-lam-viec-cau-truc
Chế độ làm việc cầu trục từ rất nhẹ 1 Bm đến rất nặng 4 M

Chế độ làm việc của cầu trục phụ thuộc vào các yếu tố nào ?

Chế độ làm việc của cầu trục phụ thuộc vào 02 yếu tố: Tải trọng nâng và thời gian làm việc thực của cầu trục.

A. Tải trọng nâng:

1. Light (Tải nhẹ): ứng với thời gian làm việc trong ngày, nó được coi là tải nhẹ nếu:

a. 10% số lần nâng tải ở mức 100% tải trọng danh nghĩa.

b. 40% số lần nâng tải ở mức 40% tải trọng danh nghĩa.

c. 50% số lần nâng tải ở mức 10% tải trọng

Ví dụ: Xe con 5T được coi là nâng nhẹ khi trong 1 ngày làm việc nó nâng 10% số lần nâng là 5T (100% tải trọng danh nghĩa), 40% số lần nâng là 2T (40% tải trọng danh nghĩa) và 50% số lần nâng là 0.5T (10% tải trọng dang nghĩa)

2. Medium (Tải trung bình): ứng với thời gian làm việc trong ngày, nó được coi là tải trung bình nếu:

a. 16.7% số lần nâng tải ở mức 100% tải trọng danh nghĩa.

b. 16.6% số lần nâng tải ở mức 73% tải trọng danh nghĩa.

c. 16.7% số lần nâng tải ở mức 47% tải trọng danh nghĩa.

d. 50% số lần nâng tải ở mức 20% tải trọng danh nghĩa.

Ví dụ: Xe con 5T được coi là nâng trung bình khi trong 1 ngày làm việc nó nâng 16.7% số lần nâng là 5T (100% tải trọng danh nghĩa), 16.6% số lần nâng là 3.65T (73% tải trọng danh nghĩa); 16.6% số lần nâng là 2.35T (47% tải trọng danh nghĩa), và 50% số lần nâng là 1T (20% tải trọng danh nghĩa)

3. Heavy duty (Tải nặng): ứng với thời gian làm việc trong 1 ngày, nó được coi là tải nặng nếu:

a. 50% số lần nâng tải ở mức 100% tải trọng danh nghĩa.

b. 50% số lần nâng tải ở mức 40% tải trọng danh nghĩa.

Ví dụ: Xe con 5T được coi là nâng nặng khi trong 1 ngày làm việc nó nâng 50% số lần nâng là 5T (100% tải trọng danh nghĩa), 50% số lần nâng là 2T (40% tải trọng danh nghĩa).

4. Very Heavy duty (Tải rất nặng): ứng với thời gian làm việc trong 1 ngày, nó được coi là tải rất nặng nếu:

a. 90% số lần nâng tải ở mức 100% tải trọng danh nghĩa.

b. 10% số lần nâng tải ở mức 80% tải trọng danh nghĩa.

Ví dụ: Xe con 5T được coi là nâng rất nặng khi trong 1 ngày làm việc nó nâng 90% số lần nâng là 5T (100% tải trọng danh nghĩa), 10% số lần nâng là 4T (80% tải trọng danh nghĩa).

tm = (2*Chiều cao nâng trung bình (m)*số chu kỳ nâng trong 1 giờ*Thời gian làm việc trong 1 ngày / (60*tốc độ nâng 9m/ph)

– Chiều cao nâng trung bình trong điều kiện làm việc thực tế, đơn vị là mét.

– Số chu kỳ nâng trong 1 giờ: là số chu kỳ trung bình nâng trong 1 giờ làm việc. Một chu kỳ nâng bao gồm 1 lần nâng, một lần hạ.

– Thời gian làm việc trong ngày: tổng số giờ làm việc trung bình trong ngày của cầu trục.

– Tốc độ nâng: Tốc độ nâng lớn nhất của móc cẩu khi làm việc.

Dựa vào chế độ tải trọng và thời gian làm việc trung bình tm của cầu trục, tra trong bảng ở trên ta sẽ chọn được chế độ làm việc
phù hợp:

– 1 Bm: Chế độ làm việc rất nhẹ

– 1 Am: Chế độ làm việc nhẹ

– 2 m: Chế độ làm việc trung bình

– 3 m: Chế độ làm việc nặng

– 4 m: Chế độ làm việc rất nặng

Một số hình ảnh cầu trục làm việc từ chế độ rất nhẹ đến rất nặng

cau-truc-dam-doi-3-tan
Chế độ làm việc cầu trục 1Am trong nhà máy nhựa
cau-truc-2-tan-dam-don-lap-dat-trong-xuong-nhua
Chế độ làm việc cầu trục 1Am trong nhà máy nhựa
cau-truc-3-tan-dam-doi-gia-re-1
Chế độ làm việc cầu trục 2m trong xưởng khuôn
cau-truc-2-tan-lap-dat-trong-xuong-khuon
Chế độ làm việc cầu trục 2m trong xưởng khuôn
Cầu trục dầm đôi 20 tấn
Chế độ làm việc cầu trục 4m trong nhà máy thép
cau-truc-lap-dat-trong-xuong-duc
Chế độ làm việc cầu trục 4m trong nhà máy luyện kim
cau-truc-trong-nha-may-giay
Chế độ làm việc cầu trục 4m trong nhà máy giấy

5/5 - (1 bình chọn)