Cổng trục 2 tấn khẩu độ 12 mét chạy dài 60 mét

275.000.000

Tải trọng nâng: 2 Tấn Khẩu độ: 12 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 60 mét

còn 1000 hàng