Cổng trục 2 tấn khẩu độ 16 mét chạy dài 80 mét

313.000.000

Tải trọng nâng: 2 Tấn Khẩu độ: 16 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 80 mét

còn 1000 hàng