Cổng trục 2 tấn khẩu độ 18 mét chạy dài 90 mét

340.000.000

Tải trọng nâng: 2 Tấn Khẩu độ: 18 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 90 mét

còn 1000 hàng