Cổng trục 2 tấn khẩu độ 6 mét chạy dài 30 mét

172.000.000

Tải trọng nâng: 2 Tấn Khẩu độ: 6 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 30 mét

còn 1000 hàng