Cổng trục 2 tấn khẩu độ 8 mét chạy dài 40 mét

192.000.000

Tải trọng nâng: 2 Tấn Khẩu độ: 8 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 40 mét

còn 1000 hàng