Cổng trục 3 tấn khẩu độ 10 mét chạy dài 60 mét

235.000.000

Tải trọng nâng: 3 Tấn Khẩu độ: 10 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 60 mét

còn 999 hàng