Cổng trục 3 tấn khẩu độ 14 mét chạy dài 80 mét

306.000.000

Tải trọng nâng: 3 Tấn Khẩu độ: 14 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 80 mét

còn 1000 hàng