Cổng trục 3 tấn khẩu độ 8 mét, chạy dài 50 mét

205.000.000

Tải trọng nâng: 3 Tấn Khẩu độ: 8 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 50 mét

còn 1000 hàng