máng C30 cầu trục

69.000

Máng C hay còn gọi là ray C, dùng để treo cáp điện dẹt cấp điện cho palang di chuyển dọc theo dầm chính cầu trục.

còn 9998 hàng