Nhà xưởng công nghiệp

490.000.000

Diện tích: 500 m2 >>> 10.000 m2 Hotline: 0984 826 686
Thời gian chế tạo: 30-45 ngày Email: biggercranes@gmail.com

còn 1000 hàng