Palang xích điện Boneng

7.765.00060.917.000

Tải nâng: 500kg đến 10 tấn Tốc độ nâng: 5 mét/phút
Chiều cao nâng: 3 mét đến 12 mét Tốc độ di chuyển: 11 mét/phút