Rulo quấn nhả cáp cấp điện cho cổng trục

Liên hệ

Rulo cuốn nhả cáp (tang quấn cáp): Bằng động cơ điện Công xuất động cơ: 0,75 Kw >>> 5 Kw
Tốc độ quấn nhả cáp: 15-20 mét/phút Cấp điện cho chiều dài: 10 mét >>> 300 mét