Cầu trục dầm đơn 2 tấn gồm những bộ phận chính nào ?

 • Palang (Con lợn) nâng hạ kiểu dầm đơn = 01 cái
 • Tải trọng nâng: ≤ 2 tấn
 • Động cơ di chuyển = 02 cái
 • Công xuất: 0.75 >>> 2.2 kw
 • Dầm chính : 1 cái
 • Dầm biên: 02 cái
 • Ray đường chạy cầu trục = 01 hệ
 • Hệ cấp điện ngang, hệ cấp điện dọc = 01 hệ

Chi tiết cấu tạo các loại cầu trục dầm đơn 2 tấn

Cầu trục dầm đơn 2 tấn khẩu độ 6 mét chiều dài đường chạy bằng chiều dài nhà xưởng

 • Chiều cao dầm 250 mm
 • Đường kính bánh xe phi 125
 • Tổng trọng lượng toàn bộ cầu trục: 1078 kg
 • Sử dụng ray chạy kích thước: 25 x 25 mm hoặc ray P12
 • Palang nâng hạ 2 tấn dầm đơn: Sungdo – hàn quốc
 • Tốc độ nâng: 8.4 mét/phút (2 cấp tốc độ 0.84/8.4 mét/phút)
 • Tốc độ di chuyển: 20 mét / phút
 • Công xuất động cơ nâng: 3.7 kw
 • Công xuất động cơ di chuyển: 0.75 kw
 • Đường kính cáp: phi 10 mm
 • Điều khiển tay bấm 6 nút có dây kèm theo
 • Động cơ di chuyển cầu trục: 0.75 kw – Sungdo hàn quốc
 • Tủ điện điều khiển (Các thiết bị đóng cắt chính LS – hàn quốc) = 01 tủ
 • Biến tấn di chuyển dọc, tốc độ 5 >>> 20 mét / phút
 • Bảo hành cầu trục: 24 tháng

 

Cầu trục dầm đơn 2 tấn
Cầu trục dầm đơn 2 tấn khẩu độ 6 mét lắp đặt tại Hà Nội

Cầu trục dầm đơn 2 tấn khẩu độ 8 mét chiều dài đường chạy bằng chiều dài nhà xưởng

 • Chiều cao dầm 300 mm
 • Đường kính bánh xe phi 125
 • Tổng trọng lượng toàn bộ cầu trục: 1298 kg
 • Sử dụng ray chạy kích thước: 25 x 25 mm hoặc ray P12
 • Palang nâng hạ 2 tấn dầm đơn: Sungdo – hàn quốc
 • Tốc độ nâng: 8.4 mét/phút (2 cấp tốc độ 0.84/8.4 mét/phút)
 • Tốc độ di chuyển: 20 mét / phút
 • Công xuất động cơ nâng: 3.7 kw
 • Công xuất động cơ di chuyển: 0.75 kw
 • Đường kính cáp: phi 10 mm
 • Điều khiển tay bấm 6 nút có dây kèm theo
 • Động cơ di chuyển cầu trục: 0.75 kw – Sungdo Hàn quốc
 • Tủ điện điều khiển (Các thiết bị đóng cắt chính LS – hàn quốc) = 01 tủ
 • Biến tấn di chuyển dọc, tốc độ 5 >>> 20 mét / phút
 • Bảo hành cầu trục: 24 tháng

Cầu trục dầm đơn 2 tấn khẩu độ 10 mét chiều dài đường chạy bằng chiều dài nhà xưởng

 • Chiều cao dầm 350 mm
 • Đường kính bánh xe phi 160
 • Tổng trọng lượng toàn bộ cầu trục: 1634 kg
 • Sử dụng ray chạy kích thước: 25 x 30 mm hoặc ray P12
 • Palang nâng hạ 2 tấn dầm đơn: Sungdo – hàn quốc
 • Tốc độ nâng: 8.4 mét/phút (2 cấp tốc độ 0.84/8.4 mét/phút)
 • Tốc độ di chuyển: 20 mét / phút
 • Công xuất động cơ nâng: 3.7 kw
 • Công xuất động cơ di chuyển: 0.75 kw
 • Đường kính cáp: phi 10 mm
 • Điều khiển tay bấm 6 nút có dây kèm theo
 • Động cơ di chuyển cầu trục: 0.75 kw – Sungdo hàn quốc
 • Tủ điện điều khiển (Các thiết bị đóng cắt chính LS – hàn quốc) = 01 tủ
 • Biến tấn di chuyển dọc, tốc độ 5 >>> 20 mét / phút
 • Bảo hành cầu trục: 24 tháng

Cầu trục dầm đơn 2 tấn khẩu độ 12 mét chiều dài đường chạy bằng chiều dài nhà xưởng

 • Chiều cao dầm 400 mm
 • Đường kính bánh xe phi 160
 • Tổng trọng lượng toàn bộ cầu trục: 1634 kg
 • Sử dụng ray chạy kích thước: 25 x 30 mm hoặc ray P12
 • Palang nâng hạ 2 tấn dầm đơn: Sungdo – hàn quốc
 • Tốc độ nâng: 8.4 mét/phút (2 cấp tốc độ 0.84/8.4 mét/phút)
 • Tốc độ di chuyển: 20 mét / phút
 • Công xuất động cơ nâng: 3.7 kw
 • Công xuất động cơ di chuyển: 0.75 kw
 • Đường kính cáp: phi 10 mm
 • Điều khiển tay bấm 6 nút có dây kèm theo
 • Động cơ di chuyển cầu trục: 0.75 kw – Sungdo hàn quốc
 • Tủ điện điều khiển (Các thiết bị đóng cắt chính LS – hàn quốc) = 01 tủ
 • Biến tấn di chuyển dọc, tốc độ 5 >>> 20 mét / phút
 • Bảo hành cầu trục: 24 tháng
cầu trục dầm đơn 2 tấn
Cầu trục dầm đơn 2 tấn khẩu độ 12 mét lắp đặt tại Hưng Yên

Cầu trục dầm đơn 2 tấn khẩu độ 14 mét chiều dài đường chạy bằng chiều dài nhà xưởng

 • Chiều cao dầm 500 mm
 • Đường kính bánh xe phi 160
 • Tổng trọng lượng toàn bộ cầu trục: 2567 kg
 • Sử dụng ray chạy kích thước: 25 x 30 mm hoặc ray P12
 • Palang nâng hạ 2 tấn dầm đơn: Sungdo – hàn quốc
 • Tốc độ nâng: 8.4 mét/phút (2 cấp tốc độ 0.84/8.4 mét/phút)
 • Tốc độ di chuyển: 20 mét / phút
 • Công xuất động cơ nâng: 3.7 kw
 • Công xuất động cơ di chuyển: 0.75 kw
 • Đường kính cáp: phi 10 mm
 • Điều khiển tay bấm 6 nút có dây kèm theo
 • Động cơ di chuyển cầu trục: 0.75 kw – Sungdo hàn quốc
 • Tủ điện điều khiển (Các thiết bị đóng cắt chính LS – hàn quốc) = 01 tủ
 • Biến tấn di chuyển dọc, tốc độ 5 >>> 20 mét / phút
 • Bảo hành cầu trục: 24 tháng

Cầu trục dầm đơn 2 tấn khẩu độ 16 mét chiều dài đường chạy bằng chiều dài nhà xưởng

 • Chiều cao dầm 500 mm
 • Đường kính bánh xe phi 160
 • Tổng trọng lượng toàn bộ cầu trục: 2951 kg
 • Sử dụng ray chạy kích thước: 25 x 30 mm hoặc ray P12
 • Palang nâng hạ 2 tấn dầm đơn: Sungdo – hàn quốc
 • Tốc độ nâng: 8.4 mét/phút (2 cấp tốc độ 0.84/8.4 mét/phút)
 • Tốc độ di chuyển: 20 mét / phút
 • Công xuất động cơ nâng: 3.7 kw
 • Công xuất động cơ di chuyển: 0.75 kw
 • Đường kính cáp: phi 10 mm
 • Điều khiển tay bấm 6 nút có dây kèm theo
 • Động cơ di chuyển cầu trục: 0.75 kw – Sungdo hàn quốc
 • Tủ điện điều khiển (Các thiết bị đóng cắt chính LS – hàn quốc) = 01 tủ
 • Biến tấn di chuyển dọc, tốc độ 5 >>> 20 mét / phút
 • Bảo hành cầu trục: 24 tháng
Cầu trục dầm đơn 2 tấn
Cầu trục dầm đơn 2 tấn khẩu độ 16 mét lắp đặt tại Hải Phòng

Cầu trục dầm đơn 2 tấn khẩu độ 18 mét chiều dài đường chạy bằng chiều dài nhà xưởng

 • Chiều cao dầm 600 mm
 • Đường kính bánh xe phi 200
 • Tổng trọng lượng toàn bộ cầu trục: 3695 kg
 • Sử dụng ray chạy kích thước: 25 x 30 mm hoặc ray P12
 • Palang nâng hạ 2 tấn dầm đơn: Sungdo – hàn quốc
 • Tốc độ nâng: 8.4 mét/phút (2 cấp tốc độ 0.84/8.4 mét/phút)
 • Tốc độ di chuyển: 20 mét / phút
 • Công xuất động cơ nâng: 3.7 kw
 • Công xuất động cơ di chuyển: 0.75 kw
 • Đường kính cáp: phi 10 mm
 • Điều khiển tay bấm 6 nút có dây kèm theo
 • Động cơ di chuyển cầu trục: 0.75 kw – Sungdo hàn quốc
 • Tủ điện điều khiển (Các thiết bị đóng cắt chính LS – hàn quốc) = 01 tủ
 • Biến tấn di chuyển dọc, tốc độ 5 >>> 20 mét / phút
 • Bảo hành cầu trục: 24 tháng
cầu trục dầm đơn 2 tấn
Cầu trục dầm đơn 2 tấn khẩu độ 18 mét lắp đặt tại Hà Tĩnh

Cầu trục dầm đơn 2 tấn khẩu độ 21 mét chiều dài đường chạy bằng chiều dài nhà xưởng

 • Chiều cao dầm 650 mm
 • Đường kính bánh xe phi 200
 • Tổng trọng lượng toàn bộ cầu trục: 4405  kg
 • Sử dụng ray chạy kích thước: 25 x 30 mm hoặc ray P15
 • Palang nâng hạ 2 tấn dầm đơn: Sungdo – hàn quốc
 • Tốc độ nâng: 8.4 mét/phút (2 cấp tốc độ 0.84/8.4 mét/phút)
 • Tốc độ di chuyển: 20 mét / phút
 • Công xuất động cơ nâng: 3.7 kw
 • Công xuất động cơ di chuyển: 0.75 kw
 • Đường kính cáp: phi 10 mm
 • Điều khiển tay bấm 6 nút có dây kèm theo
 • Động cơ di chuyển cầu trục: 0.75 kw – Sungdo hàn quốc
 • Tủ điện điều khiển (Các thiết bị đóng cắt chính LS – hàn quốc) = 01 tủ
 • Biến tấn di chuyển dọc, tốc độ 5 >>> 20 mét / phút
 • Bảo hành cầu trục: 24 tháng

 

Ngoài ra, cầu trục dầm đơn còn có các loại khẩu độ lẻ như 12.5 mét, 14.7 mét, 16.8 mét … và lên đến 26 mét, quý khách vui lòng tham khảo giá cầu trục dầm đơn tại đây

Ưu điểm của cầu trục dầm đơn 2 tấn

 • Phù hợp với nhà xưởng, nhà máy có nhu cầu nâng không quá cao.
 • Giá thành gia công, lắp đặt thấp.
 • Thiết bị nhập khẩu trục tiếp từ Hàn Quốc.
 • Tận dụng tối đa không gian nhà xưởng.
 • Thời gian chế tạo nhanh, dễ dàng bảo hành, bào dưỡng.
 • Phụ tùng thay thế sẵn có.

Thời gian chế tạo cầu trục dầm đơn 2 tấn mất bao lâu ?

 • Thông thường vớt các bộ cầu trục dầm đơn tiêu chuẩn thì thời gian chế tạo, lắp đặt hoàn thiện tử 5 đến 15 ngày

Vậy lắp đặt cầu trục dầm đơn ở đâu uy tín – chất lượng – giá rẻ ?

Giá ở đâu rẻ nhất thì giá tại cranesvn rẻ hơn, Vì sao:

 • Uy Tín: Với hơn 1000 khách hàng trong nước như: Các doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam, doanh nghiệp tư nhân và ngoài nước như Lào, Campuchia, Myanma, đã hài lòng, và hợp tác cùng chúng tôi.
 • Tư vấn, báo giá nhiệt tình, chu đáo, hình ảnh sản phẩm được báo giá bằng 3D, mang tính trực quan cao để khách hàng dễ hình dung sản phẩm

Chất Lượng:

 • Trang thiết bị máy móc hiện đại: Máy gá dầm, máy cắt CNC, máy hàn laze, máy hàn bán tự động nên Chất lượng đạt mọi tiêu chuẩn nâng hạ Việt Nam( có thể đạt chuẩn G7)
 • Kinh Nghiệm: 12 năm kinh nghiệm trong nghề, cùng với đội ngũ kỹ thuật viên trình độ cao, chúng tôi bảo đảm 100% mọi bài toán về thiết bị nâng hạ sẽ được giải với đáp án hài lòng nhất cho quý vị.
 • Chữ Tâm: Trao Trọn Chữ TÍN

Thời gian giao hàng:

 • Từ 5 đến 15 ngày với các thiết bị tiêu chuẩn, các loại tải trọng lớn thời gian chế tạo sẽ tùy vào thực tế sản xuất của nhà máy và được 2 bên thống nhất.
 • Dịch vụ sau bán hàng:Chuyên nghiệp, Bảo hành, bảo trì, luôn có mặt trong vòng 8 tiếng

Không những thế chúng tôi đã và đang là đơn vị duy nhất tại Việt Nam mà quý khách có thể?

* Liên lạc, tư vấn, báo giá: 24/24

* Theo dõi tiến độ sản xuất qua camera liên tục 24/24

* Kiểm tra thiết bị mọi lúc từ khâu chọn thép, chọn sơn, chọn tủ điện, chọn que hàn, đến khâu sơn thành phẩm, dán logo, bảo quản để giám sát, bảo đảm hoàn hảo tới từng con bulong, ốc vít và mối hàn nhỏ nhất.

5/5 - (1 bình chọn)