Chổi tiếp điện 3P 4P cầu trục

165.000299.000

Tay lấy điện cho cầu trục hay còn gọi là chổi lấy điện dùng để trượt lấy điện từ ray điện cấp nguồn và điều khiển cho cầu trục.

Chổi tiếp điện được sử dụng để lấy điện từ hệ thống ray điện an toàn trong quá trình di chuyển của cầu trục, cổng trục