Kéo căng ray điện cầu trục

215.000365.000

Kéo căng ray điện cầu trục được sử dụng để kéo căng hai đầu giúp cho ray điện được căng, thẳng và cố định, đồng thời cũng là nơi đấu nguồn điện cho thanh ray điện cầu trục.