Cổng trục 5 tấn khẩu độ 6 mét, chạy dài 40 mét

216.000.000

Tải trọng nâng: 5 Tấn Khẩu độ: 6 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 40 mét

còn 1000 hàng