Cầu trục 5 tấn khẩu độ 11 mét chạy dài 60 mét

Liên hệ

Tải trọng nâng: 5 Tấn Khẩu độ: 11 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 60 mét