Cổng trục 3 tấn khẩu độ 12 mét chạy dài 70 mét

272.000.000

Tải trọng nâng: 3 Tấn Khẩu độ: 12 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 70 mét

còn 1000 hàng