Cầu trục, Cổng trục đặc biệt

240.000.000

Cầu trục, cổng trục đặc biệt, được sử dụng chủ yếu trong các nghành có đặc thù riêng như: thủy điện, đóng tàu, bốc dỡ container, luyện kim, hóa chất, phòng chống cháy nổ, xử lý rác…

còn 100 hàng