Cổng trục 2 tấn khẩu độ 14 mét chạy dài 70 mét

289.000.000

Tải trọng nâng: 2 Tấn Khẩu độ: 14 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 70 mét

còn 1000 hàng