Cổng trục 2 tấn khẩu độ 20 mét chạy dài 100 mét

367.000.000

Tải trọng nâng: 2 Tấn Khẩu độ: 20 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 100 mét

còn 1000 hàng