Cổng trục 2 tấn khẩu độ 10 mét chạy dài 50 mét

217.000.000

Tải trọng nâng: 2 Tấn Khẩu độ: 10 mét
Chiều cao nâng: 6 mét Chạy dài: 50 mét

còn 1000 hàng