Cầu trục 2 tấn, khẩu độ 18 mét, chạy dài 55 mét

247.000.000349.000.000

Tải trọng nâng: 2 Tấn Khẩu độ: 18 mét
Chiều cao nâng: 6 >>>12 mét Chạy dài: 55 mét