Cầu trục 3 tấn, khẩu độ 16 mét, chạy dài 60 mét

249.000.000331.000.000

Tải trọng nâng: 3 Tấn Khẩu độ: 16 mét
Chiều cao nâng: 6 >>>12 mét Chạy dài: 60 mét